Programa de Sanfona
Profesor: Óscar F. Sanjurjo...........PROGRAMA de SANFONA para o 1º CURSO.....................

- Introducción á historia do instrumento.
- Posición do aluno frente ao instrumento.
- Partes da zanfona e o seu uso.
- Material que debe levar consigo un zanfonista.
- Bibliografía sobre a zanfona:

- Folleto de Faustino Santalices.
- Análise Julio García Bilbao sobre a zanfona de Faustino Santalices.

- Afinación da zanfona.
- Escalas DoM e SolM.
- Exercicios DoM.
- Ornamentación: picados, semitrinos, batementos, mordentes.
- Dixitación do repertorio DoM e SolM:

- Pasacorredoiras de Monel.
- Danza de Vilanova.
- Foliada de Asen.
- Danza de Riotorto.
- Mazurca de Liñares.
- Muiñeira de Poio.


...........PROGRAMA de SANFONA para o 2º CURSO.....................

- Independencia do aluno á hora de afinar a zanfona.
- Escalas Do m, Sol m.
- Exercicios Sol m.
- Exercicios de harpexios.
- Dixitación do repertorio DoM, Do m, SolM:

- Danza do Palleiro.
- Doliada de Tenorio.
- A Miña Burriña.
- De Mostad a Millares.
- Graba 6/8.
- Graba 2/4.
- Danza de Cariño.
- Muiñeira n° 2.
- Medio Paso.


...........PROGRAMA de SANFONA para o 3º CURSO.....................

- Aplicación de ornamentación a pezas presentadas sen ela.
- Ampliación de repertorio e independencia á hora de decidir a dixitación.
- Aplicación do bordón rítmico (can) a repertorio de 1° e 2° curso.
- Exercicios.
- Repertorio:

- Polca do Ulla.
- Polca Para Erica.
- Muiñeira de Pontesampaio.
- Pasodoble de Fraga.
- Jota de Paradela.