Programa de Requinta
Profesor: Roberto Sala...........PROGRAMA GLOBAL de REQUINTA.....................

- Posición da frauta
- Emisión do son
- Escala maior da 5°. Harpexios.
- Escala menor da 5°. Harpexios.
- Escala da tónica.
- Uso das chaves.
- Afinación. Notas tenidas.
- Respiración. Ocatavas. Escala por intervalos.
- Articulación. Picado simple, ligado, estacatto, doble-triple picado, conxugación picado-ligado, picado-ligado.
- Adornos. Trinos, mordentes, grupetos-rolling, scram, tresillos, cuatrillos, vibrato.
- Tonalidades
- Os modos
- Expresión

...........PROGRAMA de REQUINTA 1º CURSO.....................

- Posición da frauta
- Respiración
- Emisión do son
- Escala maior da quinta
- Escala da tónica. Harpexios.
- Afinación. Notas tenidas, octavas.
- Articulación. Picado simple, ligado, conxunción picado-ligado.
- Adornos. Trinos, mordentes.
- Repertorio

...........PROGRAMA de REQUINTA 2º CURSO.....................

- Respiración
- Escala menor da quinta
- Uso das chaves ou dixitación
- Afinación. Notas tenidas, octavas, escalas por intervalos.
- Articulación. Conxunción picado-ligado, stacatto.
- Adornos. Mordentes, grupetos, tresillos, cuatrillos.
- Repertorio

...........PROGRAMA de REQUINTA 3º CURSO.....................

- Tonalidades e a sua dixitación
- Uso das chaves
- Afinación
- Articulación. Doble picado, triple picado.
- Adornos. Grupetos-rolling, scram.
- Repertorio
- Escala cromática

...........PROGRAMA de REQUINTA 4º CURSO.....................

- Tonalidade e dixitación
- Uso das chaves
- Afinación
- Articulación. Stacatto, conxunción picado-ligado.
- Adornos. Vibrato, glisando.
- Os modos. Expresión.
- Repertorio
- Cromatismo