CURSO

2004

/

2005

PATRONATO DE CULTURA DO CONCELLO DE LALÍN

CONSERVATORIO DE MÚSICA TRADICIONAL E FOLQUE DE LALÍNMATRICULACIÓN CURSO 04/05


Þ  Curso 04/05:

Abrese o prazo de matrícula no CMTF de Lalín e agora tamén podes asociarte a este centro para receber a información individualizada de todas as suas actividades ao longo do ano, ter descontos no material editado, nas excursións, receber asesoramento legal e artístico para músicos (de todos os estilos)...

Instrumentación:
GAITA. Edelmiro Fdez.
FLAUTA. Roberto Sala
CANTO. Guadi Galego / Ugia Pedreira.
PERCUSIÓN. Chuco Estevez
SANFONA. Oscar Fdez.
ACORDEÓN DIATÓNICO. Pedro Pascual

Aulas teóricas:
TEORIA E MÉTODO DA MÚSICA PATRIMONIAL E LINGUAXE MUSICAL. José Do Pico e Benjamín Otero.

COMBOS FOLQUE. Ensaio ás 13:00 horas todos os sábados. Punto de encontro aberto entre músicos para tocar repertorio popular galego baixo a dirección de Roberto Sala.

CONXUNTO INSTRUMENTAL E VOCAL. Ensaios ás 19 horas todos os sábados. Obradoiro de creación, arranxos e interpretación con Oscar Fdez.

BIBLIOTECA DO FOLCLORE. Unha biblioteca a disposición para consultar ou investigar sobre a cultura popular. Aberta os sábados á mañá.

ESCOLA FOLQUE INFANTIL EFI. De 5 a 12 anos.

Gaita
Flauta
Percusión
Canto e introducción á musica popular
Obradoiros de creación anuais

Sábados á mañá na Casa da Xuventude

Coordinadora: Pilar Araujo

Actividades paralelas: cursos monográficos (de composición, instrumento, historia, danza, tecnoloxía, intercambios con outros paises) excursións, audicións, jam sesions, charlas-coloquio, conversas, presentacións, concertos, master class...

FORMALIZAR MATRÍCULA ANTES DO 10 DE NOVEMBRO EN HORARIO DE TARDE

+ info telefone: 627 934368
+ info web: www.folque.com
+ info correio electrónico: conservatoriofolque@bandua.com

PRESENTACIÓN DO CURSO O SÁBADO 9 DE OUTUBRO ÁS 17:00 HORAS

coa presencia de Nacho Muñoz (arranxista e productor de discos como os de Mercedes Peón, Uxía e profesor no CMTF do primeiro monográfico "Introducción á composición por ordenador" para todos os públicos)

Prezos:

127 euros por materia no CMTF
30 euros anuais para asociarse
160 euros / trimestre por duas materias na EFI (Escola Folque Infantil)

Þ  Porqué e cómo asociarte ao CMTF de Lalín?

Asociandote ao Conservatorio de Música Tradicional e folque de Lalín disfrutarás de:
información personalizada das actividades que organice o centro
descontos nos cursos monográficos de formación permanente
descontos no material editado polo centro
asesoramento legal e artístico para músicos profesionais ou afeizoados
participar na comunidade web da asociación e enviar as tuas noticias folque

A cuota de socio/a é de 30 euros anuais.

SOCIO COLABORADOR/A.

Se queres facerte socio/a colaborador/a terás desconto do 20% en todas as actividades organizadas polo centro dentro e fora da Comarca do Deza: master class, excursións, concertos, etc ademais de desfrutar dos apartados puntos en riba citados.

A cuota de socio /a colaborador/a é de 100 euros anuais.


Envia dos teus datos a:

Asociación do Conservatorio de Música Tradicional e Folque
Auditorio Municipal de Lalín. S/n 36500 Lalin – Pontevedra.

Nome:


Apelidos:

DNI:

Enderezo:

Povoación:

Tlfe.:

e-mail:

Banco/Caixa:

Povoación:
Número C/C ou libreta:
Ata novo aviso, desexo domiciliar a cuota anual de socio/a do CMTF (Conservatorio de Música tradicional e folque de Lalín).

____________________, a ___ de _______________ de 200_.

Asdo/a.


CONSERVATORIO DE MÚSICA TRADICIONAL E FOLQUE DE LALIN - 2004 / 2005MATRICULACIÓN CURSO 03/04


Þ  ANTIGO PLAN DE ESTUDIOS:

Opción A

Titulación do Conservatorio de Música Tradicional e Folque

Þ  4 cursos de instrumento.
Þ  1 curso de Teoria e Método da Música Patrimonial ou 1 curso de Historia da Música Galega.
Þ  4 cursos de linguaxe musical.

Opción B

Þ  Materias individuais de instrumento e teoria.Þ  Curso 03/04. NOVO PLAN DE ESTUDIOS:

Opción A

Titulación do Conservatorio de Música Tradicional e Folque

Þ  Aulas teóricas obrigatorias

- 4 cursos de linguaxe musical.
- 1º curso de Historia da Música Galega.

Þ  Aulas de instrumento

GAITA - FLAUTA - SANFONA

- 1 curso preparatorio.
- 4 cursos curriculares.
- 1 curso de perfecionamento.

PERCUSIÓN - CANTO

- 1 curso preparatorio.
- 4 cursos curriculares.

ACORDEÓN DIATÓNICO

- 4 cursos curriculares.
- 1 curso especialización.

Opción B 

Þ  Instrumento – igual á Opción A
Þ  Aulas obrigatorias

- 1º / 2º curso de Linguaxe Musical.

Þ  Aulas opcionais

- 1º curso de Historia da Música Galega.
- Seminarios de Analise Musical.
- 3º / 4º curso de Linguaxe Musical.Þ Para solicitar a preinscripción tes que enviar os seguintes datos ao noso correo electrónico, ou ben vía postal ao enderezo do Conservatorio: Auditorio Municipal 36.500 Lalín.

Þ Nome e apelidos, DNI, data de nacemento, fax ou e-mail, teléfono, formación académica, así como indicar o curso, a opción e as materias nas que queres matricularte.


Þ  EQUIPO DOCENTE

Þ  CANTO e DIRECCIÓN. Ugia Pedreira.
Þ  ACORDEÓN DIATÓNICO. Pedro Pascual.
Þ  SANFONA. Oscar Fernández.
Þ  FLAUTA. Roberto Sala.
Þ  PERCUSIÓN. Chuco Estévez.
Þ  GAITA. Edelmiro Fernández.
Þ  LINGUAXE MUSICAL. Benjamín Otero.
Þ  HISTORIA DA MÚSICA GALEGA. Ramom Pinheiro.
Þ  SEMINARIOS DE ANÁLISE MUSICAL. José Luis do Pico.
Þ  COMBO FOLQUE. Dirección: Roberto Sala
.


Þ  CURSOS MONOGRÁFICOS 1º TRIMESTRE

Þ  PANDEIRETA. Davide Salvado.
Þ  CORDAS FOLQUE. GUITARRA.
Þ  CONJUNTO CORAL: MÚSICAS DO MUNDO. Pilar Araujo.
Þ  DEREITOS FISCAIS E INTELECTUAIS PARA MÚSICOS.  


Þ  IDADE.  a partir dos 8 anos.
Þ  PRESENTACIÓN DO CURSO. Sábado 4 ás 17 horas.
Þ  COMEZO DO CURSO O PRIMEIRO SÁBADO DE OUTUBRO. Entrega de horarios e programa de estudios.
Þ  FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA ATÉ O 18 DE OUTUBRO.

Þ  PRIMEIROS DATOS DE HORARIOS:

- GAITA. Todos os venres de 16.00 h a 21.00 h.
-
ENSAIO COMBO FOLQUE. Todos os sábados de 13.00 h a 14.30 h.

CONSERVATORIO DE MÚSICA TRADICIONAL E FOLQUE DE LALIN - 2003 / 2004