Estructura Xeral dos Cursos

A programación varíase e complétase anualmente, adecuándoa cada vez máis á mellora da pedagoxía e da docencia.
Opción A
4 cursos de instrumento
4 cursos de linguaxe musical
2 cursos de teoría e método 
da música patrimonial

Opción B
Materias individuais1º ciclo
Materias troncais
1º e 2º curso de instrumento
1º e 2º curso de linguaxe musical
Materia obrigatoria
1º e 2º curso de teoría e método
da música patrimonial

2º ciclo (especialidade)
Materias troncais
3º e 4º curso de instrumento
3º e 4º curso de linguaxe musical
Complementos de Formación

Materias optativas

Combos instrumentais e vocais (orquestra folque)

Cursos monográficos

Violino, percusión, baile galego, iconografía musical...
(segundo a demanda do alunado)


Seminarios de informática musical

Biblioteca do folclore galego
Precísase carné de aluno

   

Preme no instrumento do que queiras consultar o programa
Instrumentación
- Gaita
- Sanfona
- Acordeón diatónico
- Requinta e Flautas traveseiras
- Percusión
- Canto
- Teoria e Método da Música Tradicional