Curso 2001/2002
HORAS VENRES SÁBADO
10:30 / 11:30 hrs. - Solfexo 1
- Instrumento

- Teoría e Método 2
11:30 / 12:30 hrs. - Solfexo 2
- Instrumento

- Teoría e Método 1
12:30 / 13:30 hrs. - Teoría e Método da Música Patrimonial
13:30 / 14:30 hrs. - Instrumento
- Combos mañá
16:00 / 17:00 hrs. Instrumento Instrumento / Teoria e Método
17:00 / 18:00 hrs. Instrumento Instrumento
18:00 / 19:00 hrs. Instrumento Instrumento
19:00 / 20:00 hrs. Instrumento Instrumento
20:00 / 21:00 hrs. Combos tarde