II Postgrao en Música Tradicional Galega. USC

Dias 4-5 de febreiro.
Venres 4 de 16 h ás 20 horas.
Sábado 5 de 10 a 14 horas.

Aula do postgrao no CMTF de Lalín.
Dr. D Josep Martí. “A música tradicional: evolución, contextos e cambio social”.
[+info: www.bandua.com/cemt]