Guía rápida de HTML

Pequeno Tutorial feito para fomentar o uso do HTML dentro e fora de folque.com

Fundamentalmente o HTML en folque.com emprégase como posibilidade no envio de novas. Saber usalo permiteche organizar mellor e ter máis control sobre a información que facilitas.

Guía rápida de HTML

   1. maquetación de texto:

 • negrita:
  etiquetas <b>texto</b>
  [bold] ou <strong>texto</strong>
  resultado: texto

 • cursiva: etiquetas <i>texto</i>
  [italic]
  resultado: texto

 • subliñado: etiquetas <u>texto></u>
  [underline]
  resultado: texto

 • cabeceiras predefinidas: etiquetas <h1>texto</h1>,
  <h2>texto</h2>,
  <h3>texto</h3>
  … [header n]
  resultado:

  texto

  texto

  texto

 • tamaño de texto: etiqueta
  + atributo <font size="3">texto</font>,
  <font size="4">texto</font>,
  <font size="5">texto</font>

  resultado: texto,
  texto, texto

 • cor de texto: etiqueta
  + atributo <font color="red">texto</font>,
  <font color="blue">texto</font>,
  <font color="green">texto</font>

  resultado: texto,
  texto, texto

 • indexación de liñas: etiqueta única <li>texto
  01<li>texto 02 <li>
  texto 03 … [leva salto de liña asociado]
  resultado:

 • texto 01
 • texto 02
 • texto 03 …
 • indexación de liñas con tabulación: etiquetas <ul><li>texto
  01<li>texto 02 <li>
  texto 03 … </ul> [leva salto
  de liña asociado]
  resultado:

  • texto 01
  • texto 02
  • texto 03 …
 • salto de liña: etiqueta única <br>

   2. ligazóns

 • ligazón interna: <a href="http://www.google.com">texto</a>
  [envio directo]
  resultado: texto

 • ligazón externa: <a href="http://www.google.com"
  target="_blank">
  texto</a>
  [envio indirecto, abre xanela de navegador]
  resultado: texto

   3. imaxes

 • imaxe externa: etiqueta única <img
  src="http://www.google.es/images/logo_sm.gif">
  [para saber a URL da imaxe (texto en azul), sobre ela, indica
  "propiedades"]
  resultado:

 • imaxe externa ligada: etiquetas combinadas:
  <a href="http://www.google.es"
  target="_blank"><img src="http://www.google.es/logos/van_gogh_results.gif"></a>
  [para saber a URL da imaxe (texto en azul), sobre ela, indica
  "propiedades"]
  resultado:

 • imaxe interna [host propio]: necesitas
  ser colaborador/@ desta comunidade, saber usar algún programa
  de tratamento gráfico para bit-maps do tipo Photoshop
  e saber usar un programa de FTP do tipo Cute FTP. Comeza enviando
  imaxes externas e logo che abriremos as portas.

   4. saber máis

En internet existen numerosas páxinas especializadas en divulgar
a programación HTML aquí vai unha pequena lista, non te esquezas
de buscar pola túa conta e de compartir o que sabes.