Festival no Fórum Metropolitano da Cruña

Sábado, 28 de maio, ás 20 horas

Orgaiza a Sociedade Cultural Galicia-Bretaña
Colabora: Concello da Cruña

OS ENXEBRES DE CACHEIRAS
GRUPO FOLK XOCHILMICA

Solistas de Gaita:

PEDRO ALVAREZ
AGUSTIN SANCHEZ

Entrada ceibe e de valde

Saudade e terra,
Nachorramos