III Encontro Galego de Acordeón Diatónico. Curso con Artur Fernandes.

CURSO DE ACORDEÓN CON ARTUR FERNANDES (Danças Ocultas, Agueda)
dentro do III Encontro Galego de Acordeón diatónico en Ourense organizado pola As. CMTF e As. Lauda Música.

dancasocultas.weblog.com.pt
www.dorfeu.com

Inscrición antes de finalizar xullo en: conservatoriofolque@bandua.com

Horario: 10 a 14 horas do xoves 4 de agosto.
Prezo: 40 euros.