Falta pouco… Cesta Musical de Natal

Concurso da comunidade folque para promover as novas musicais na comunidade folque.

II CESTA MUSICAL
Aquel usuario-a que envie mais notícias e sexa mais activo-a en www.folque.com
desde o dia 29 de novembro até o último dia do mes de xaneiro gañará:

A matricula gratuita dun curso monográfico completo. O curso monográfico que mais lle interese. Os cursos monográficos de Lalín publicitanse despois do Natal.

2 entradas para un dos concertos que Asociación do CMTF organice entre xaneiro e xuño do 06: II Ciclo Trad de Pontevedra, II Encontro de Sanfona Contemporanea, etc…