Proximos monográficos para o 2006

  • PANDEIRETA. Ramom Pinheiro, Chuco Estevez, Ugia Pedreira
  • BAILE GALEGO DE CREACIÓN. II monográfico de “Sete Pasos igual a infinito”. Sergio Cobos
  • DANZAS EUROPEIAS. Mercedes Prieto
  • CONSTRUCCIÓN DE “CANS” PARA SANFONAS. Pablo Cid
  • PEDAGOXÍA DA MÚSICA TRADICIONAL. Pablo Nogueira e Magoia Bodega
  • AFINIDADES DO REPERTORIO GALEGO-PORTUGUES. J.Luis do Pico
  • e mais… Construcción de palletas, acordeón diatónico, afinación de acordeons…

Esta-te atento-a, comezam os monográficos no CMTF de Lalim. Proximamente mais info nesta comunidade.

Se jà te interesa algum dos monográficos pom-te em contato com o CMTF no mail conservatoriofolque@bandua.com e guarda praza.