JOVES MUSICAL NO TEATRO ARTE LIVRE

O TEATRO ARTE LIVRE, o primeiro Teatro oficial, privado de Galiza, situado na rua Vázquez Varela, 19 en Vigo, chega con unha progamación cultural diferenciada e constante:

  • VENRES, SÁBADOS E DOMINGOS espectáculos teatrais, estreiando o horário a Cia Arte Livre coa obra EVITA, EVA PERÓN de Eisenhower Moreno e Roberto Cordovani.
  • SÁBADOS e DOMINGOS, polas tardes musicais para nenos e obras para adolescentes, estreiando o horário coa CONFIDENCIAS DE ADOLESCENTES.
  • DOMINGOS CONTA CONTOS.
  • VENRES meia noite CINE CLUB.
  • MARTES E MÉRCORE ESCOLA PARA FORMACIÓN ACTORES E TÉCNICOS, TALLERES…
  • XOVES ESTÁ DEDICADO A CONCERTO DE MÚSICA E A DANZA.

O TAL está recebendo proxectos para o progamación de 2006.

CONTACTOS:
TEL. 986 11 44 44
talvigo@hotmail.com