…tres, dous, un… xa falta menos…

Nom ha palheiro sen palha…

A menos dunha semá pra que se celebre este evento gastronómico-musical-etílico-festivo quero comunicarvos que o emplazamento cambiou debido a unha serie de circusntancias circunstanciais que circundaron na “circuncision” do noso empeño de de celebralo Pantagruélico v3.0 en Lalin mesmo….

Polo que comunico oficialmente que:

  • O novo lugar é: Estacion de Botos
  • Que o lugar de saida sera o conservatorio as duas e meia ou ben no restaurante en cuestion.
  • O prezo sera caseque o unico que se manteña 20 euros, asi como as ghanisimas de festa a rachar.
  • Advirto tamen que o ultimo dia para confirmar asistencia sera o mércores dia 22 e que unha vez confirmado o pagamento sera ineludibel por cuestions obvias…

Sin otro particular, me despido