Os novos

Aquí están, estas son, as FOTOS …dos novos do curso 2005 / 2006…
¿estás ti?