vendese gaita CORRAL en ebay

Pensei que vos podía interesar a algunha persoa ahí queda dito.