Gaita e baile tradicional na “Stichting draailier en doedelzak”… coidado!!

There isn`t barn without straw

A fin de semana de 22 e 23 de abril, Simón Díaz e Manolo Serantes serán os responsables de impartir, respectivamente, os cursos de gaita e danza galega que ofrecerá a “Stichting draailier en doedelzak”, asociación de zanfona e gaita que leva a cabo unha intensa labor en torno á música tradicional en Bélxica e Holanda.

O curso de gaita está destinado a alumnos que xa teñen algunha experiencia con instrumentos de fol. O repertorio que se estudará será de musica galega, pero poden acudir interpretes con outro tipo de cornamusas pois do que se trata é de facer un achegamento ao repertorio, as técnicas e o sentir galego. A posibilidade de facer unha pequena cooperación co o curso de baile esta presente.

Para o curso de danza o repertorio O tamén se trae de Galiza.
Niste taller veranse bailes como a muiñeira, a xota, o fandango e a regueifa, facendo referencia á xénese e historia de cada un destes bailes.

Quedades avisados…