o auténtico Sexo Gallego

“existe un auténtico sexo da Región Gallega?”

Tras realizar unha investigación Inseminaria chegamos a algunhas conclusións:

a resposta é rotunda, existe!.
o auténtido sexo gallego ten algunhas peculiariedades que o afasta do sexo
doutras regións e nacións. o cumio do sexo gallego é ” non me fodas
no camiño que non son unha cadela, bates cos collós no chan e énchesme a cona
de terra
“. en realidade é toda unha provoación SUperaFavor
porque claramente estase indicando con ese tan Gallego ‘non pero si
que o auténtico Sexo Gallego desevolvese no camiño (esto
é así antes de Kerouac), o home bate cos collós no chan e efectivamente enche
a cona de terra: o sexo gallego é suxo. moito.

lugar: o auténtico sexo Gallego desenvolvese en
plenitude en dous lugares míticos. non é a cama propia ou allea, non é o asento
de atrás dalgún coche aparcado nos eucaliptos, non… os lugares idóneos son
o muíño e o palleiro.

natalidade. como o sexo Gallego auténtico está
completamente deturpado, a Región Gallega padece a natalidade máis baixa do
planeta: todos os camiños están asfaltados pola Xunta e polo tanto non hai
terra coa que encher conas e tampouco hai muíños nen palleiros dispoñíbeis
para a poboación.

Fonte: Inseminario