Temario Entrevista, grabación.

Hola, como vin que o guión da entrevista sobre a partitura de Gaita do día 29 na Radio Galega tivo bastantes visitas máis despóis dese día que antes, mandareille unha grabación a quen queira poder escoitala outra vez.

Creo que se trataron algunhos dos puntos sustanciais dese tema dende o meu punto de vista, non en demasiada profundidade, pero foron citados.

Quen a queira, que se dirixa a min e mandareilla.

      agaitaenre@hotmail.com
      Alejandro Montes Fernández