Modelo I. As. CMTF 2000-05

Opción A
• 4 cursos de instrumento
• 4 cursos de linguaxe musical
• 2 cursos de teoria e método da música patrimonial / historia da música

Opción B
• Materias individuais


MATERIAS

INSTRUMENTACIÓN:

• GAITA
• SANFONA
• ACORDEÓN DIATÓNICO
• REQUINTA E FLAUTAS TRAVESEIRAS
• PERCUSIÓN
• CANTO
• TEORIA E MÉTODO DA MÚSICA PATRIMONIAL / HISTORIA DA MÚSICA GALEGA
• LINGUAXE MUSICAL

1º ciclo


Materias troncais
1º e 2º curso de instrumento:
1º e 2º curso de linguaxe musical
Materia obrigatoria
1º e 2º curso de teoria e método da música patrimonial

2º ciclo. Especialidade


Materias troncais
3º e 4º curso de instrumento
3º e 4º curso de linguaxe musical


Materias optativas
Combos instrumentais e vocais (orquestra folque)
Cursos monográficos

Cursos monográficos ou Seminarios de: analise, composición, informática musical etc.
Actividades paralelas: excursións, intercambios, conferencias, charlas, audicións, jam sesións…
Biblioteca do folclore galego.


Modelo I. As. CMTF 2000-05
Modelo II. As. CMTF 2005-06