Modelo II. As. CMTF 2005-06

Opción A
• 4 cursos de instrumento
• 4 cursos de linguaxe musical
• 2 cursos de teoria e método da música patrimonial / historia da música

Opción B
• Materias individuais


MATERIAS

INSTRUMENTACIÓN:

• GAITA
• SANFONA
• ACORDEÓN DIATÓNICO
• REQUINTA E FLAUTAS TRAVESEIRAS
• PERCUSIÓN
• CANTO
• VIOLINO
• SECCIÓN DE CORDAS:

      GUITARRA
      BOUZOUKI
      HARPA

• TEORIA E MÉTODO DA MÚSICA PATRIMONIAL / HISTORIA DA MÚSICA GALEGA
• LINGUAXE MUSICAL E HARMONIA

• BAILE GALEGO
• COMPOSICIÓN E IMPROVISACIÓN POR ORDENADOR
• TRABALLO ESCÉNICO

1º ciclo


Materias troncais
1º e 2º curso de instrumento:
1º e 2º curso de linguaxe musical
Materia obrigatoria
1º e 2º curso de teoria e método da música patrimonial

2º ciclo. Especialidade


Materias troncais.
3º e 4º curso de instrumento
3º e 4º curso de linguaxe musical


Materias optativas do 1º e 2º ciclo.
Baile galego
Composición e improvisación por ordenador
Traballo escénico

Cursos Monográficos ou seminarios de: analise, antropoloxía musical, documentación, etc.
Actividades paralelas: excursións, intercambios, conferencias, charlas, audicións, jam sesións, conversas, …
Biblioteca do folclore galego.


Modelo I. As. CMTF 2000-05
Modelo II. As. CMTF 2005-06