jump to navigation

Novo Número da revista Etnofolk

20 de Xullo 2006 - Enviado por gaitomano a: Nova Publicación,Novas
Trackback

O número 5 de: “Etno-Folk. Revista Galega de Etnomusicoloxía”, da editorial Dos Acordes, xa está na rúa. Etno-folk nace coa idea de proporcionar, a todas as persoas interesadas polos aspectos etnomusicológicos, unha plataforma onde poidan publicar os seus traballos de investigación, coñecer as líneas de investigación abertas, traballos de campo… sempre baixo o criterio da publicación que é, ante todo, musical, étnico e investigador. Adxuntamos o índice dos cinco números primeiros.

A publicación pódese atopar na maior parte das librerías de Galicia, e a través da web www.dosacordes.com. Por se lle interesa, adxuntamos unha folla de subscrición, que pode remitir por correo electrónico unha vez cumplimentada.

CONTENIDOS

Número 1 (FEBREIRO 2005), 156 páx
LIMIAR
ENTREVISTA CON… Xulio Alonso, o gaiteiro de Fragoselo.
ARTIGOS
Xulio Alonso, “O gaiteiro do Fragoselo”, por Lorena Freixeiro.
A percusión non tradicional na música folk galega, por Carlos Castro.
A “Institución Libre de Enseñanza” e a música tradicional en Galicia (1877-1936), por Fernando Vieito.
As viagens das agrupações galegas de estética tradicional ao continente americano antes de 1936, por Ramón Pinheiro.
Gaiteiros com senhorita, por Martázul Busto.
A organización sistemática do ensino da gaita galega, por Xosé Luís Miguélez.
Sobre o acordeón diatónico, por Pedro Pascual.
O Mestre Vide: un compositor galego, por Javier Jurado.
NOVEDADES
OPINIÓN
RECENSIÓN DE LIBROS, PARTITURAS E GRAVACIÓNS

Número 2 (XULLO 2005), 200 páx
LIMIAR
ENTREVISTA CON… Antón Corral
ARTIGOS
Xaquín Lorenzo e a Coral de Ruada (Tríptico), por Xaquín Vales.
Visiones de la tradición, por Joaquín Díaz.
El mito de la eterna partida. “Los viejos” y la muerte de la música de tradición oral en la etnomusicología, por Norberto Pablo Cirio.
Folkis, suma e sigue, por Xoán Manuel Estévez.
O emprego da música tradicional galega para a aprendizaxe do acordeón, por Fernando Fraga.
Hacer” etnomusicología y musicología en el grado superior de música: Reflexiones desde una pedagogía musical crítica, por José Antonio Acosta.
Música clásica para gaita escocesa: “pibroch”, por Rebeca Carrera.
Rogelio Groba, “o frautín de Guláns”, por Xosé M. Brea Feijoo.

NOVEDADES
OPINIÓN
RECENSIÓN DE LIBROS, PARTITURAS E GRAVACIÓNS

Número 3 (NOVEMBRO 2005), 186 páx
LIMIAR
ARTIGOS
“Cántigas e Frores”, por Bruno Villamor.
Breve introducción a la música Andalusí – Marroquí, por Luis Delgado.
A organización sistemática do ensino da gaita galega (e II), por Xosé Luís Miguélez.
El ‘cant d’estil’ valenciano, por Josép Vicent Frechina.
El alalá. Estudio de un género, por Diego Mariño.
Etnomusicoloxía: a importancia dunha definición da disciplina, por Pablo Ruibal Armesto.
O Festival do Mundo Celta de Ortigueira, por Juan Barcón Peña.
A recuperación do patrimonio musical galego: “Ouvirmos” e a colección “A Tiracolo”, por Xaime Estévez Vila.
NOTICIAS
RECENSIÓN DE LIBROS, PARTITURAS E GRAVACIÓNS

Número 4 (FEBREIRO 2006),  208 páxinas
LIMIAR
ARTIGOS
Catálogo «Arma Danças». Aproximação a um inventário das colectâneas de música
tradicional galega, por José Luís d. P. Orjais e Ramom Pinheiro Almuinha
As murgas galegas, por Fernando Abreu Fernández
Aprender música tradicional na Galiza, por Martázul Busto Núñez
Os instrumentos de percusión tradicionais na escola. ¿Por qué empregalos?
Proposta didáctica, por Carlos López Abraira
O día da muiñeria: trazos de folclorismo, por Patricia Fernández Botana

ACTAS DO CONGRESO DE ANTROPOLOXÍA MUSICAL. O TEXTO
E O CONTEXTO. (LALÍN 2001)
Presentación.
De etnomusicología española: notas de historia. Una aproximación al siglo XX,
por José Antonio Gómez Rodríguez
Metodologia e análise da música patrimonial, por José Luis d .P. Orjais
A Melodía Galega de Concerto, por Margarita Soto Viso
O uso do folclore, por Millán Picouto
As Canções Tradicionais no Ensino e sua prespectiva didáctica no conceito de
Zoltán Kodály, por Rosa María Torres

PARTITURAS.
Especial acordeón diatónico, por Pedro Pascual.

RECENSIÓN DE LIBROS, PARTITURAS E GRAVACIÓNS
CARTAS DE REFERENCIA Á ASOCIACIÓN DO CMTF DE LALÍN

Número 5 (XUÑO 2006),  178 páxinas
LIMIAR
ARTIGOS
Galiza na obra impressa de Eduardo Martínez Torner, por José Luís d.P. Orjais
Recursos de interpretación da gaita do fol, por Juanjo Fernández.
La actividad coral en la música popular latinoamericana, por Eduardo Correa.
Gaitas e gaitas de fol galegas con cantores tipo óboe, por Pablo Carpintero.
RECENSIÓN DE LIBROS, PARTITURAS E GRAVACIÓNS
                                            
BOLETÍN DE SUBSCRICIÓN A ETNO-FOLK, REVISTA GALEGA DE ETNOMUSICOLOXÍA
 

 

Desexo subscribirme á Etno-Folk a partires do número …….., do mes de …………………   de 200….

Subscrición anual (3 números, febreiro / xuño /outubro), 30 euros
Nome: …………………………………………………………………………………………………………………… 

Enderezo: ………………………………………………………………………………………………………………. 

CP:   ……………………………….                     Poboación: …………………………………………………  

Provincia: ………………………………….          País: …………………………………………………………..

Teléfono: …………………………………………….. / ………………………………………………………………

C.I.F. (só Institucións, Centros, Asociacións…): ………………………………………………………………

 

Enderezo de correo electrónico: ………………………………………………………………………………..
Domiciliación Bancaria. Banco ou Caixa:      (Vinte díxitos, por favor)

 

Entidade……………………… Oficina……………………… DC……………… Conta……………………………………………………………….                                 

 

 

En cumplimento da Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro sobre proteción de Datos de Carácter Persoal informámoslle que os seus datos forman parte dun ficheiro automatizado. Se vostede non quere recibir información sobre os nosos produtos, envíe un mail a info@dosacordes.com incluíndo no “Asunto” a palabra “borrar” e será automaticamente borrado del.

Comentarios

1. Belén Rivera Jofré - 24 de Xullo, 2006

Soy profesora de Danza Española en el Conservatorio Profesional de Danza de Córdoba e imparto dentro de la especialidad de Danza Española Folklore Gallego. Me gustará saber las condiciones que tienen para publicar algun artículo sobre didáctica de la danza Tradicional?

Muchas Gracias.