jump to navigation

CONDENA DA AGRESIÓN ISRAELÍ Á POBOACIÓN CIVIL DE PALESTINA E DO LÍBANO.

20 de Xullo 2006 - Enviado por gaitomano a: Crítica,Novas
Trackback

O ataque israelí iniciado o 28 de Xuño co bombardeo masivo das infraestructuras que quedaban en pé na castigada Franxa de Gaza, entre eles os xeradores que alimentaban de enerxía eléctrica á cidade e as pontes de comunicación, as aterradoras bombas de son, as detencións de cidadáns e ministros e representantes electos do Parlamento palestino, xunto cos asasinatos chamados polo goberno israelí “selectivos” dos dirixentes da poboación ocupada, son todos eles crimes de guerra expresamente condenados e descritos como tales na IV Convención de Xenebra relativa ao tratamento da poboación civil polas potencias ocupantes.

Trátase dunha poboación formada maioritariamente por refuxiados, expulsados dos seus pobos por Israel, que vén sufrindo unha política racista de apartheid e operacións militares desde 1948.

A gravísima crise humanitaria provocada por estes feitos e denunciadas ata polo secretario xeral da ONU días pasados, o que se poida poñer un término aos seus sufrimentos, o fin da hambruna e do terror sobre a poboación exánime dos campos de refuxiados, depende da actitude da comunidade internacional e especialmente da permisividad dos países europeos.

O/A abaixo asinante preocupado/a polo silencio institucional, impropio das circunstancias que vivimos, súmanse a todas as iniciativas europeas e estatais dirixíndose a todas as autoridades electas do noso país, ao presidente e deputados da Xunta de Galiza, aos alcaldes e deputados provinciales, para recordarlles o compromiso adquirido polo Estado Español ao asinar os tratados internaciones e especialmente a IV Convención de Xenebra de “respectala e facela respectar en toda circunstancia”.

E pedirlles que se dirixan ao presidente do Estado, Jose Luís Rodríguez Zapatero rogándolle que denuncie ante as institucións internacionais as gravísimas violacións cometidas polo estado israelí nos territorios ocupados e no Líbano, tómense as medidas de presión necesarias para que Israel cese a agresión, e decida a retirada do embaixador español en Tel Aviv ata tanto non adecue Israel a súa política ás esixencias do Dereito Internacional.”
 

ASINA AQUI E REENVIA AOS TEUS CONTACTOS.

Comentarios

Comentarios fechados