jump to navigation

1º Concurso de pandereteiras Loaira (Marín).2008

30 de Maio 2008 - Enviado por XURXO VALES a: Axenda,Concursos,Novas
Trackback


O vindeiro día 15 de xuño é a data elixida para levar a cabo o noso primeiro evento de certa “envergadura”, o 1º concurso de pandereteiras LOAIRA.

Terá lugar no colexio San Narciso de Marín ás 17:00 horas.

Os grupos interesados en inscribirse podédelo facer no noso enderezo de correo electrónico ou nos números de teléfono 649 422 846 ou 652 945 215.
Ánimo, ghuapas e ghuapos!

BASES DO CONCURSO.

1. É un concurso no que poderán participar grupos de asociacións xuvenís, culturais e recretaivas, folclóricas, de vecinos, etc… que o desexen.

2. Constara de unha única modalidade. Grupos de pandereteiras, que constará de duas categorías.
CATEGORIA A: ata 15 anos
CATEGORIA B: de 15 anos en diante.

3. Os grupos participantes poderan ser femininos, masculinos ou mixtos, sendo obrigatorio o uso do traxe tradicional.

4. Os concursantes poderan conscursar en todalas modalidades. Sen embargo non poderan concorrer en mais dun grupo en cada unha delas.

5. Os premios serán os seguintes_
CATEGORIA A:
1º PREMIO: TROFEO E 200€
2º PREMIO: TROFEO E 100€
3º PREMIO: TROFEO

CATEGORIA B:
1º PREMIO: TROFEO E 250€
2º PREMIO: TROFEO E 150€
3º PREMIO: TROFEO

6. Cada grupo tera un tempo limite de 5 minutos para interpretar a peza coa que tomara parte no certame. O grupo que sobrepase o tempo establecido quedara automáticamente descalificado. O tempo empezara a contar dende que empece a peza a interpretar.

7. No momento da calificación o xurado tera en conta:
– Auntenticidade da peza, que tera que ser tradicional
– Dificultade da mesma en canto a toque de pandeireta e melodía.
– Afinación e interpretación.

8. O concurso tera lugar o dia 15 de xuño de 2008 ás 17h no auditorio do Colexio San Narciso de Marin. A hora de presentación, orde e normas serán enviadas previamente.

9. A folla de inscripción deberá chegar debidamente cumplimentada a seguinte dirección: Republica Arxentina, 36 3ºA 36900 Marin, ou ben o correo electrónico da asociación: acloaira@gmail.com . O prazo será ata o 8 de xuño de 2008.

10. O xurado, completamente libre e independente, estará formado por tres membros de recoñecido prestixio na materia e os seus fallos serán inapelables.

11. A participación no concurso implica a total aceptación destas bases. Non se admitirá ningún cambio fora do prazo de inscripción. A organización reservase o dereito de exisir o DNI ou libro de familia de calquer participante que semelle dubida da idade, ben a requerimento de calquera agrupación participante, membro do xurado ou que estime oportuno a organización. No caso de non presentalo o grupo quedara descalificado automáticamente.

12. Os premios entregaranse ao remate do concurso.

13. Nesta convocatoria os grupos de A.C Loaira non poderan participar.

Calquera dubida que teñades ou xurerencia será atendida no correo electrónico da asociación ou ben no seguinte teléfono: 649422846

Comentarios

Comentarios fechados